Author

Jan Pniak

You are not logged in!
Login Register Lost password
 en  cz
PDF

Instituce EU

Soudní dvůr Evropských společenství

by Jan Pniak, 2010

Soudní dvůr evropských společenství vznikl v roce 1952 jako součást společenství ESUO. Je tvořen třemi institucemi:

Evropský soudní dvůr

Soud prvního stupně

Soud pro veřejnou službu

Evropský soudní dvůr(ESD)

ESD je nejvyšším soudem v EU a jeho rozhodnutí jsou nezvratná. Jeho úkolem je interpretovat evropské právo tak, aby zajistil stejný právní výklad ve všech členských státech. Další funkcí je vydávání rozsudků v předložených případech.

Soudní dvůr sídlí v Lucemburku. Sestává z 27 soudců, z každého členského státu jeden. Soudci málokdy vykonávají rozsudky v plném počtu, obyvkle jich zasedá 13(velký senát), 5 nebo 3 z důvodu urychlení soudních procesů. Soudci jsou dosazováni vládou, ve svém úřadě setrvávají po dobu 6 let, přičemž mohou být znovuzvoleni.

Soudci spolupracují s osmi tzv. "generálními advokáty", jejichž úkolem je nestranně interpretovat své názory na daný problém. Jsou také dosazováni vládou na šestileté volební období(a také mohou být znovuzvoleni).

Jak Soudní dvůr funguje?

Pokud se chcete soudit, musíte splnit podmínku, že jste vyčerpali všechny možné možnosti řešení dané záležitosti ve vaší zemi.

Samotný soud probíhá ve dvou fázích: 1.Všechny strany zapojené do řízení pošlou písemně svá stanoviska a přiřazený soudce je vyhodnotí a sepíše zprávu. 2.Soudní řízení - právníci zapojených stran představují své názory na věc a soudci a generální advokáti kladou otázky. Poté padne rozsudek.

Soud prvního stupně

Jak vyplývá z názvu, Soud prvního stupně funguje jako soud první instance pro ESD. Vydává rozsudky pro různé druhy případů.

Soud pro veřejnou službu

Tento soud řeší otázky a problémy mezi Evropskou unií a její administrativou. Je propojen se Soudem prvního stupně.
Pro mě osobně bylo složité pochopit strukturu a vzájemné vztahy těchto institucí, hlavně díky tomu, že jsou jména institucí(jak v angličtině, tak v češtině) snadno zaměnitelná.

Nemůžu soudit, jak dobře Soudní dvůr funguje, už jenom proto, že s ním nemám vůbec žádné osobní zkušenosti, ale myslím si, že je dobré mít přříležitost dostat se ke spravedlivému rozsudku, když tuto možnost nemáte ve své zemi.

Do you like this article?

Please log in to vote.


 

 

Show your opinion on Facebook

Write your opinion about this article:

Please log in to write your opinion.