Author

Michelle Černíková

You are not logged in!
Login Register Lost password
 cz
PDF

Politika

Snaha zaujmout?

by Michelle Černíková, 2014

Každý, kdo chce něčeho dosáhnout, zaujmout lidi a přesvědčit je o svém názoru, se  musí umět nějak prosadit. A tak také politické strany, které se nám snaží přiblížit všemi možnými prostředky (například: bilboardy, plakáty, rádio, televize a také propagační akce).

Asi nejvíce nás zaujaly plakáty, které denno denně můžeme vidět všude na ulicích a někdy nás  i bez našeho vědomí  ovliňují.  Každá politická strana se snaží svým plakátem nejvíce zaujmout a proto se setkáváme se stále novějšími originálnějšími a nápady.  V dnešní době už se plakáty prakticky neobejdou bez fotografií a sloganů. A i ty se mohou výrazně lišit. Každá strana se snaží propagovat to nejlepší z jejich politického programu a tak tomu i přizpůsobuje své plakáty, které během posledních 50 let prošly výrazným vývojem.

Tento vývoj lze velmi patrně vidět například na tehdejší československé a současné české politické scéně. V 2.polovině 20.století, kdy v Československu byli u moci komunisté a byl celkově jiný režim, kladl se díky tomu větší důraz na kolektivní práci a celkovou jednotu národa, proto se mezi slogany objevujícími se na plakátech nacházely tato hesla: „Jednotně v práci jednotně k volbám!“ „Připraven k práci a obraně vlasti!“ Oproti tomu se dnes všude objevují: „Já dám hlas zemanovcům, a vy?“ „Společně prosadíme dobře fungující stát. “ „Jistota a prosperita!“

Ovšem někdy si politické strany neuvědomují hranice a snaží se za každou cenu dokázat, jak jsou nejlepší a ostatní špatní a tak se někteří dopouštějí až porušování zákonů. Mezi ilegální praktiky patří např.: skrytá reklama, srovnávání a určité jmenování ostatních konkurentů.  Někdy proto mohou být tyto propagace nepříjemné až otravné a mohou tak často voliče odradit.

Všechny tyto prostředky nás mají za úkol přesvědčit o tom, že danná strana či věc je nejlepší a měli bychom s ní souhlasit, ale je pouze na nás, jak se tím necháme ovlivnit.

 

Do you like this article?

Please log in to vote.


 

 

Show your opinion on Facebook

Write your opinion about this article:

Please log in to write your opinion.