Author

Johana Kucerova

You are not logged in!
Login Register Lost password
 cz
PDF

EU- Instituce

Evropská rada: Místo ,kde vznikají rozhodnutí.

by Johana Kucerova, 2010

Pojmem Evropská rada (European Council), se nazývají pravidelná setkání hlav států nebo předsedů vlád členských zemí EU. Byla založena v prosinci 1974 a první setkání se uskutečnilo v roce 1975 v Dublinu. Posláním Evropské rady je dávat podněty Evropské unii, aby dále rozvíjel a určoval její všeobecné směřování. Závěry všech setkání jsou veřejné. Evropská rada se schází čtyřikrát do roka v zemi, která v současné době předsedá Radě. Od 1. července 1998 předsednictví se otáčí každých šest měsíců v tomto pořadí: Rakousko, Německo, Finsko, Portugalsko, Francii, Švédsku, Belgii, Španělsku, Dánsku, Řecku, Itálii, Irsku, Nizozemsku. Evropská rada by neměla být zaměňována s Radou Evropy (the Council of Europe), která je nezávislou mezinárodní organizací, nebo s Radou Evropské unie(The Council of the European Union).

Než jsem začala psát tento článek, nevěděla jsem nic o Evropské radě. Proto je pro mě tohle téma velmi obtížné. Politika mě přespříliš nezajímá a doufám, že příště budu víc štěstí, než tomu bylo nyní, a vyberu si pro mě lepší téma.

Do you like this article?

Please log in to vote.


 

 

Show your opinion on Facebook

Write your opinion about this article:

Please log in to write your opinion.