Author

Viki Molnar

You are not logged in!
Login Register Lost password
 hu
PDF

Élet Európában

Mi köti össze a magyarokat és a cseheket?

by Viki Molnar, 2010

 

A 10-11. század fordulójától kezdve a cseh-magyar kulturális együttműködés folyamatos volt, a 13.század végén is jelen volt egy erős magyar-cseh kapcsolat, hiszen II. Vencel apja és anyja is leányágon rokoni kapcsolatban volt az Árpád-házzal. A diplomáciai kapcsolat 1993. január 1-jén kezdődött, mely mai napig tart és igen erős, vegyük példának a parlamenti kapcsolatokat, amelyek a közép-európai térségben a legjobbak közé tartoznak. A két ország  problémái is számos tekintetben megegyeznek. Ez adódik a közös történelmi, kulturális múltból, az azonos területi nagyságból, a hasonló gazdasági fejlettségi fokból.

A két ország azonos szinten fejlődik, Magyarország 2004-ben csatlakozott az Európai Unióhoz, úgyszintén Csehország. Gazdasági szinten rendkívül hasonló a két ország, a cseh export épphogy meghaladja a magyar kivitelt. Számos cseh vállalatnak Magyarországon vannak befektetései. A kulturális, oktatási és civil kapcsolatok folyamatosan bővülnek. Magyarországon három felsőoktatási intézményben folyik cseh oktatás (Budapest, Szeged, Piliscsaba), valamint Csehországban a prágai Károly Egyetemen oktatnak magyar nyelvet és irodalmat.

Az utóbbi 2-3 évben számos partnervárosi kapcsolat jött létre. A két országot ért természeti károk felszámolásában kölcsönös segítségnyújtás figyelhető meg.

1990. február 24-én Prágában megalakult a Cseh-és Morvaországi Magyarok Szövetsége, melynek célkitűzései a  Cseh Köztársaságban élõ magyarok számontartása, a magyarság anyanyelvi kultúrájának fejlesztése, a sajátosan magyar-cseh jellegû kapcsolatok hagyományainak megismerése. A cseh-magyar idegenforgalom is fellendülőben van, hiszen jóval több magyart látni ma Prágában, illetve Csehországban, mint korábban. És fordítva: a csehek érdeklődése is megnőtt Magyarország iránt. A népességszám is azonos, hiszen mindkét ország lakossága 10 millió. 

Úgy gondolom a közös történelmi múlt egy különleges kapcsolatot teremtett a csehek és a magyarok között, az egykori közös király, a közös határok, valamint a magyar-cseh kulturális együttműködés, a magyar kissebbség erős támogatása Csehországban, ezek mind hozzájárultak a kialakult erős kötelékhez. Mindkét ország a mai napig közkedvelt turisztikai hely mind a csehek mind a magyarok számára. Én, mint magyar ugyanúgy érdeklődéssel tekintek minden hírre ami Csehországgal kapcsolatos, és ez fordítva is igaz.

A magyarok testvérként tekintenek a csehekre, és ez a másik oldalról is elmondható. A CsMMSz megalakulása (3év eltéréssel) egybeesik a születésnapommal, ez már igazán hab a tortán.  A cseh-magyar kapcsolatok fejlődése tehát nyilvánvaló, tagadhatatlan.  

Do you like this article?

Please log in to vote.


 

 

Show your opinion on Facebook

Write your opinion about this article:

Please log in to write your opinion.