Author

Bartek Wierzchowski

You are not logged in!
Login Register Lost password
 pl
PDF

Institutions of the EU

Katherine ASHTON i Europejska Służba Działań Zewnętrznych ( EEAS)

by Bartek Wierzchowski, 2010

       Katherine ASHTON  i Europejska Służba Działań Zewnętrznych ( EEAS)

W Unii Europejskiej jest dużo instytucji i stowarzyszeń, które mają pomóc w poprawie życia obywateli Europy. Jednym z tego zakładu jest utworzenia EEAS(EAD) . Zakres dzialanosci powinien umozliwic WP pelne wykonywanie mandatu okreslonego w traktacie. Aby zapewnic spojnosc i lepsza koordynacje dzialan zewnetrznych Unii sluzba powinna rowniesy wspierać Przewodniczącego Rady Europejskiej oraz

Przewodniczącego i członkow Komisji w ich odpowiednich funkcjach w dziedzinie

stosunkow zewnętrznych, jak rownieŜ powinna ściśle wspołpracować z państwami

członkowskimi.

Co to jest EEAS?
 Zgodnie z wytycznymi przyjętymi przez Radę Europejską w październiku 2009, do utworzenia EEAS  potrzebna jest jedna usługa pod nadzorem Wysokiego Przedstawiciela.
Utworzenia EEAS ma status organizacji odbicia i wspierania wyjątkowej roli Wysokiego Przedstawiciela i funkcji w systemie UE. Ale teraz to jest niezalezny organizacja  bez konstytucji i zasad na papierze.
Poszczegolne dzialy:

zwierzchnictwem WP – zadania obecnie wykonywane przez odpowiednie działy Komisji i Sekretariatu Rady.

Catherine Ashton
  Przedstawicielem Unii do spraw zagranicznych i bezpieczeństwa jest Catherine Ashton. Opierając się na swojej roli jako Vice - Przewodniczący Komisji Europejskiej, ona zapewnia spójność i koordynację działań zewnętrznych Unii Europejskiej, a także:
1. prowadzi Unii wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa;
2. przyczynia się  do opracowania tej polityki, która będzie jej przeprowadzenia zgodnie z zaleceniami Rady, oraz zapewnia wykonanie decyzji przyjętych w tej dziedzinie;
3. przewodniczy Radzie do Spraw Zagranicznych;
4. jest jednym z wiceprzewodniczących Komisji. Ona zapewnia spójność działań zewnętrznych Unii. Ona jest odpowiedzialna w Komisji do obowiązków ciążących na nim w stosunkach zewnętrznych i koordynację innych aspektów działań zewnętrznych Unii.
5. reprezentuje Unię w sprawach dotyczących wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, prowadzenie dialogu politycznego ze stronami trzecimi w imieniu Unii oraz wyraża stanowisko Unii w organizacjach międzynarodowych i na konferencjach międzynarodowych.
6. sprawuje władzę nad Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych oraz na delegacje Unii w państwach trzecich i przy organizacjach międzynarodowych.

Co EEAS robi dla Europy?
  Utworzenia EEAS potrzebuje pomocy Wysokiego Przedstawiciela w  zapewnieniu spójności i koordynacji działań zewnętrznych Unii, a także przygotowanie propozycji polityki i wprowadzania je w życie po ich zatwierdzeniu przez Radę. To również pomaga przewodniczącemu Rady Europejskiej i przewodniczący, jak również członków Komisji w swoich funkcji w dziedzinie stosunków zewnętrznych i zapewnienia ścisłej współpracy z państwami członkowskimi. Utworzenia ESDZ powinna składać się z jednego geograficzne (obejmujących wszystkie regiony i kraje) i tematycznych biurka, który będzie wykonywać pod nadzorem Wysokiego Przedstawiciela zadań aktualnie wykonywanych przez odpowiednie części Komisji i Sekretariatu Rady. Handlowej i polityki rozwoju, określonych przez odpowiednie części Komisji i Sekretariatu Rady. Handlowej i polityki rozwoju, określonych w Traktacie powinna pozostać w gestii właściwych komisarzy Komisji.

W jaki sposób pracują?
EEAS mianuje pracownikow  przez Wysokiego Przedstawiciela i bierze sie  z trzech źródeł: właściwych służb Sekretariatu Generalnego Rady, Komisji i krajowych służb dyplomatycznych państw członkowskich. Rekrutacja opiera się na zasługi, w celu zapewnienia usług personelu na najwyższym poziomie w zakresie kwalifikacji, wydajności i uczciwości, zapewniając jednocześnie odpowiednią równowagę geograficzną.

Tak jak wiemy  EEAS  jest w dzisiejszych czasach bardzo ważna instytucja i każdy polityk i pracownik UE liczyć z nia odnosi sie z  szacunkiem i wszyscy licza sie  z opinią  EEAS.
Catherine Ashton wykonuje swoje obowiązki bardzo dobrze więc nie musimy się bać przyszłości tej instytucji. UE dzieki niej  jest lepsza, silniejsza i wszyscy czują się jak prawdziwi obywatele Europy.

Do you like this article?

Please log in to vote.


 

 

Show your opinion on Facebook

Write your opinion about this article:

Please log in to write your opinion.