Author

Aleksandra Sadowska

You are not logged in!
Login Register Lost password
 pl  de
PDF

Prawo europejskie i rola Parlamentu Europejskiego

Parlament Europejski - rola w życiu Europejczyków

by Aleksandra Sadowska, 2010

Żyjemy w Europie. Dzisiaj Unia Europejska łączy wiele narodów w jeden wspólny. Ale ilu z nas zna i potrafi wymienić jej instytucje , nie wspominając już o funkcjach? Odpowiedź jest prosta: niewielu.
Parlament Europejski jest bezpośrednio wybieranym organem UE. Zadaniem 785 przedstawicieli 27 państw członkowskich jest kształtowanie wspólnej polityki europejskiej.
Parlament wraz z Radą Unii Europejskiej uzgadnia nowe aspekty i kluczowe decyzja związane ze wspólną wizją harmonizacji polityki zagranicznej i bezpieczeństwa wszystkich krajów członkowskich.
Parlament decyduje o przyjęciu nowego państwa do UE, podpisaniu umowy międzynarodowej i bierze czynny udział w debatach na temat globalizacji. Bezwzględny priorytet jego pracy stanowi ochrona praw człowieka.
Parlament Europejski odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu bezpieczeństwa i polityki zagranicznej, korzystając przy tym z wielu uprawnień jakie dają mu Traktaty Założycielskie.
Prawo europejskie to prawo w wspólnotowe. Jego podstawowymi organami jest prawo pierwotne i wtórne. Prawo pierwotne jest stanowione przez państwa członkowskie UE jako część prawa międzynarodowego, a wtórne jest stanowione przez organy wspólnotowe i jest tworzone z zasadzie prawa pierwotnego.
To tylko podstawowe informacje dotyczące jedynie części instytucji o których każdy obywatel UE powinien coś wiedzieć. Jeżeli czujemy się Europejczykami powinniśmy interesować się miejscem , w którym przyszło nam żyć.

Do you like this article?

Please log in to vote.


 

 

Show your opinion on Facebook

Write your opinion about this article:

Please log in to write your opinion.