Author

Karina Kubis

You are not logged in!
Login Register Lost password
 pl
PDF

Education in Europe

Jakimi językami powinni mówić uczniowie krajów UE?

by Karina Kubis, 2010

      Unia Europejska opiera się na zasadzie różnorodności kultur, tradycji i światopoglądów. Wielorakość językowa motywuje nas do poszerzania horyzontów i nauki języków obcych. Dzisiaj o wiele bardziej zdajemy sobie sprawę ze zróżnicowania językowego, gdyż częściej niż kiedykolwiek mamy kontakt z obcokrajowcami. Podczas wyjazdu turystycznego, wymiany zagranicznej czy też za sprawą globalizacji jesteśmy zmuszani do prowadzenia rozmów wymagających od nas znajomości języków obcych.

     Każdy ma prawo do nauki bez względu na wiek i potrzebę. Z upływem czasu mamy coraz większe możliwości do rozwoju, dlatego zmniejsza się liczba osób, które posługują się tylko językiem ojczystym. Osoba wykształcona powinna znać przynajmniej dwa języki obce, w tym koniecznie angielski. Powszechnie wiadomo, że jest on najczęściej używanym językiem na świecie. Osoby biegle posługujące się językami mogą nie tylko studiować za granica, ale również maja większe szanse na znalezienie pracy. Pracodawcy zwykle wymagają znajomości przynajmniej jednego języka z krajów europejskich. Najbardziej pożądana jest znajomość języka angielskiego, następnie niemieckiego i francuskiego. Dużą popularnością w Europie cieszy się również język hiszpański ze względu na fascynację krajami latynoamerykańskimi i ich coraz prężniej działającą turystykę. Z drugiej strony neofilolodzy przepowiadają nadejście złotego wieku dla języka rosyjskiego, który przeżywa swoją drugą młodość ze względu na kontakty biznesowe i polityczne. Zapewniają, że znajomość jednego z języków europejskich w połączeniu z rosyjskim będzie gwarancją na sukces.

     Z konieczności uczenia się języków obcych zdają sobie sprawę dzisiaj praktycznie wszyscy. Trzeba jednak pamiętać, iż nauka języków jest nie tylko drogą do osiągnięcia celu, ale przede wszystkim przyjemnością. Samodzielne przeczytanie obcojęzycznej książki, możliwość wzięcia udziału w wykładach międzynarodowych daje nam ogromną satysfakcję i sprawia ogromną radość.

     Języki obce są z pewnością bardzo ważne, jednakże powinniśmy pamiętać o kultywowania znajomości języka ojczystego. Znajomość przynajmniej dwóch języków, w tym swojego narodowego, jest kluczem do sukcesu zawodowego. Młodzi ludzie muszą myśleć o swojej przyszłości!

Do you like this article?

Please log in to vote.


 

 

Show your opinion on Facebook

Write your opinion about this article:

Please log in to write your opinion.