Author

Agnieszka Witosz

You are not logged in!
Login Register Lost password
 pl
PDF

Czy Europa potrzebuje scentralizowanego rządu?

czy Europa potrzebuje scentralizowanego rzadu?

by Agnieszka Witosz, 2010

„DOES EUROPE NEED A CENTRALIZED GOVERNMENT? ”

 

Władza w Europie jest skupiona w rekach instytucji UE. Każdy kraj wybiera swoich przedstawicieli. Jednak czy władza powinna być scentralizowana? Czy oznaczałoby to zlikwidowanie rządów poszczególnych państw?

Z każdego kraju zostają wybrani członkowie do euro parlamentu, który sprawuje władzę ustawodawczą Unii Europejskiej. Ma on na celu polepszyć byt obywateli państw należących do wspólnoty. Oznacza to, że Europa dąży do scentralizowanego rządu.

Bardzo dużą przeszkoda jest fakt, ze nie wszystkie kraje naszego kontynentu należą do wspólnoty europejskiej. Niejednokrotnie historia pokazała nam przypadki rozpadów krajów połączonych, np. Austro-Węgier, Czechosłowacji i Jugosławii. Działo się to w wyniku rewolucji, powstań i zamachów stanów.

Moim zdaniem UE nie może pozwolić sobie na rozłam w swojej strukturze, który może nastąpić po zlikwidowaniu władz poszczególnych krajów na rzecz scentralizowanego rządu. Walki o autonomię lub o większy udział we władzy mogłyby być ogromnym zagrożeniem, np. kolejną wojną światową

Do you like this article?

Please log in to vote.


 

 

Show your opinion on Facebook

Write your opinion about this article:

Please log in to write your opinion.