Author

Ewelina Bartoszewska

You are not logged in!
Login Register Lost password
 pl
PDF

History of Europe

Rozwój młodych w Europie

by Ewelina Bartoszewska, 2010

     Współcześnie młodzi europejczycy maja szeroki dostęp do edukacji, kultury, zdobyczy techniki. Dzięki temu mogą poszerzyć swoją wiedzę i kształtować osobowość. Unia Europejska jest instytucją, która udostępnia młodzieży wiele form rozwoju.

     Niestety nie we wszystkich miejscach UE młodzi ludzie mają równe szanse na pełne wykorzystanie własnych umiejętności. W najgorszym położeniu są mieszkańcy wsi biednych państw. Nie stać ich na zagraniczne wyjazdy, często nie mają nawet dostępu do Internetu. Ten problem został zauważony i szeroko omówiony przez UE. W konsekwencji wiele szkół otrzymało dofinansowanie, co umożliwiło im zakup pomocy naukowych czy zorganizowanie wycieczek do europejskich państw.

     W obrębie UE młodzież może uczestniczyć w wymianach międzynarodowych oraz wyjeżdżać do pracy w innych państwach. Dzięki temu ma szansę szybciej opanować posługiwanie się językami różnych narodów oraz poznawać ich kulturę i tradycje.

     Studia zagraniczne interesują wielu ambitnych ludzi. W związku z tym bardzo ważne jest powstawanie międzynarodowych uniwersytetów. Podejmowanie nauki przez uczniów i studentów w różnych państwach UE zostało umożliwione dzięki decyzji o wzajemnym uznawaniu świadectw szkolnych i dyplomów ukończenia studiów. Dużym uproszczeniem jest powszechna w Unii nostryfikacja dyplomów przy staraniu o pracę.

       Dążenia Unii Europejskiej, aby młodzież miała większe szanse rozwoju, są jak najbardziej uzasadnione. W tym kierunku zostało podjętych wiele dobrych decyzji. Dzięki nim możliwe jest podnoszenie jakości nauczania i rozpowszechnianie europejskich języków. Mimo że nie we wszystkich Europejskich państwach młodzież ma takie same możliwości, starania Unii przyczyniają się do niwelowania tych różnic.

Do you like this article?

Please log in to vote.


 

 

Show your opinion on Facebook

Write your opinion about this article:

Please log in to write your opinion.