Author

Jerneja Zel

You are not logged in!
Login Register Lost password
 si  de
PDF

Izobrazba in Evropa

Poklicno izobraževanje in usposabljanje v tujini

by Jerneja Zel, 2010

Poklicno izobraževanje in usposabljanje v tujini Leonardo da Vinci odgovarja na učne potrebe posameznikov ter bogati ponudbo poklicnega izobraževanja in usposabljanja, podpira povezovanje socialnih partnerjev in razvoj konkurenčnosti z vlaganjem v znanje delovne sile in izvedbo evropskih politik. Vse aktivnosti so mednarodne narave.

Cilj poklicnega izobraževanja in usposabljanja v tujini je podpirati pridobivanje in uporabo znanja, spretnosti in kvalifikacij za opravljanje poklica, povečati število in kakovost mednarodnih usposabljanj in povečati zaposljivost posameznikov in njihovo vključenost na evropski trg dela.

Prijavijo se lahko osebe, ki so neposredno ali posredno dejavne na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Tematike in ciljne skupine so študentje, profesorji, fakultete in višje šole, ki spadajo v okvir podprograma Erasmus.

 

Izmenjava udeležencem omogoča mednarodno prakso, poklicno usposabljanje ali izmenjavo izkušenj v tujini. Udeleženci lahko izboljšajo svoje poklicno znanje, pridobijo spretnosti in kvalifikacije, zaposljivost in vključenost na evropski trg dela. Po končani mobilnosti udeleženci prejmejo potrdilo o usposabljanju v tujini. Na naši šoli je za izmenjavo dijakov (Islandija, Nemčija) odgovoren CMEPIUS. Moje mnenje je, da v tej izmenjavi pridobiš ogromno izkušenj, ki ti bodo kasneje v življenju prišle prav. Spoznaš nove ljudi, nove kulture, vere, mesta države...

Do you like this article?

Please log in to vote.


 

 

Show your opinion on Facebook

Write your opinion about this article:

Please log in to write your opinion.