Author

Katja Mihalinec

You are not logged in!
Login Register Lost password
 si  de
PDF

Veliki izziv za evropo

varstvo in sprememba okolja

by Katja Mihalinec, 2010

V Evropski uniji  so ekoloski standarti eni izmed najstrožjimi na svetu.

Nastala so zelo razlicna okoliska vprasanja in vprasanja, ter ideje kako bi zemljo varovali.

 Voditelji EU so decembra 2008 sprejeli odločilen sklep, s katerim so potrdili obsežno spremembo za zmanjšanje izpustov. Tako naj bi do leta 2020 znižali izpuste  pline za najmanj 20 %.

Clanice evropske unije imajao tudi skupno politiko za odpravljanje odpatkov. nekatere drzave se tega ne drzijo in pojavijo se problemi. Evropa gradi na tem da bi se vecino odpatkov poskusilo reciklirati in z tem se bi zmanjsalo stevilo odopatkov ki ga naredi ljudstvo.

Voda je eden osnovnih gradnikov življenja na Zemlji. Ena hujših posledic podnebnih sprememb je v mnogih predelih sveta zmanjšanje zalog pitne vode, ki zato postaja vse bolj dragocena. Tako je omejevanje porabe vode postalo ena najpomembnejših prednostnih nalog v boju proti podnebnim spremembam.

Podnebne spremembe močno vplivajo na zmanjševanje števila vrst na Zemlji. Število ogroženih vrst rastlin in živali je vedno večja.Omenjene spremembe zelo slabo vplivajo na gospodarstvo, varnost in zdravje. V Evropi smo priča znakom upada ribjih staležev, poslabšanju prsti, škodi zaradi poplav in izginjajoči divjadi.

V sloveniji smo se 17.4.2010 odlocili da naredimo nekaj za naso drzavo. Kljub temu da je slovenija majhna, se je veliko ljudi udelezili akcije.

 

Z varstvom in spremembo okolja se se nisem spopadla. Ko sem brskala po internetu sem naletela na zelo zanimive podatke.Menim da je za te spremembe v okolju kriv clovek. Ce bi imel voljo bi lahko ze vsak posameznik nekaj spremenil, kot je recimo loceno zbiranje odpadkov v lastnem gospodinjstvu. Amapak ker je svet velik samo posameznik ne more nicesar doseci.

Do you like this article?

Please log in to vote.


 

 

Show your opinion on Facebook

Write your opinion about this article:

Please log in to write your opinion.