Author

Tanja Vicman

You are not logged in!
Login Register Lost password
 de  si
PDF

Zgodovina Evrope

Evropa - veliko razlik, ena družina

by Tanja Vicman, 2010

Dejstvo je da je v EU 27 držav članic, 3 kandidatke in še 19 nepriključenih držav, skupaj pa v Evropi živi 814 milijonov ljudi. Smo velika skupina, ki si je na prvi pogled zelo različna. Smo ljudje z različnimi verami, prepričanji, živimo V različnem podnebju, ter na različnih tleh. Vsaka posamezna država ima različne gospodarske in ekonomske razmere, vendar pa smo kljub temu ena velika skupnost - družina. Trudimo se in ponekod nam je že uspelo, da so meje odprte, v mnogih državah imamo isto valuto (euro), zakonike, omogočen je študij v tujini, kar vse nakazuje na veliko povezanost med narodi na evropskih tleh.

Evropska unija je vpeljala velike združitve na področju notranjega trga in politike, varnostne politike in tudi na področju notranjih zadev in pravosodja.Na področju regionalnega razvoja, kmetijstva, socialne politike, kulture kar ima prednost da omogoča prost pretok blaga, odpravo carin kar pomeni cenejše izdelke in dobro konkurenco. Združitev je velika pomoč manj razvitim delom gospodarstva in tukaj je seveda še uvedba enotne valute-evra.

Cilj skupne zunanje in varnostne politike je povečati vlogo Evropske unije na mednarodnem prostoru hkrati pa zaščititi svoje skupne vrednote in interese.Skupna je tudi politika priseljencev in boj proti organiziranemu kriminalu.

Problemi lahko nastanejo na področju kmetijstva,saj so naravne razmere zelo različne, kmetijski položaj držav je zelo neenak prednost pa so subvencije kmeton ali kmetijstvu posameznih držav. Težava je v pomanjkanju delovne sile in neurejena problematika do narodnih manjšin v nekaterih državah. Konflikt lahko nastane tudi zaradi različnih pogledov držav na zastopanost v organih Evropske unije.

 

Moje osebno mnenje je da kljub nešteto razlik in problemov v naši prelepi Evropi obstaja ena velika povezanost med narodi. Skupna zgodovina in skupen izvor nas tudi po veliko vojnah in nerešenih težav ni ločilo. Truditi se za čim boljšo povezanost je naša najpomembnejša naloga na poti v boljšo prihodnost.

Do you like this article?

Please log in to vote.


 

 

Show your opinion on Facebook

Write your opinion about this article:

Please log in to write your opinion.