Author

Martina Leljak

You are not logged in!
Login Register Lost password
 si  en
PDF

Evropske institucije

Prve neposredne volitve v Evropski parlament: zgodovinski mejnik?

by Martina Leljak, 2010

Evropski parlament je edino telo v Evropski uniji, ki ga neposredno izvolijo državljani Unije, a do leta 1979 ni bilo tako.

Predhodnik Evropskega parlamenta se je prvič sestal 10. septembra 1952 (pod sedanjim imenom ga poznamo od leta 1962). Takrat je predstavljal le posvetovalno telo Evropskega združenja za premog in jeklo in ni imel nobene zakonodajne moči. Sestavljalo ga je le 78 članov. Današnji Evropski parlament je bil ustanovljen z Rimsko pogodbo 1957, prvič pa je zasedal leto kasneje. Do leta 1979 so člane parlamenta imenovali državni parlamentarci. Od 7. do 10. junija 1979 je Evropska unija postavljala velik zgodovinski mejnik, saj so v tem času potekale prve neposredne volitve v Evropski parlament. Prvič v zgodovini so poslance izbirali prebivalci Evropske unije. Vse od leta 1979 volitve potekajo vsakih 5 let. Poslanci niso razdeljeni glede na države, iz katerih prihajajo, ampak  v sedem političnih skupin. V nekaterih primerih so to kar politične stranke, v drugih pa je to politična koalicija nacionalnih strank, evropskih strank in neodvisnih politikov. Danes Evropski parlament sestavlja 736 poslancev iz 27 držav.  

Največja pridobitev neposrednega glasovanja v Evropski parlament je moč, ki jo te volitve dajejo državljanom Evropske unije. Zdaj imajo pravico izraziti svoje mnenje in jih lahko v parlamentu zastopa nekdo, ki zagovarja njihove interese. Vsak prebivalec Evropske unije lahko kandidira na volitvah za evropskega poslanca, ne glede na to, iz katere države prihaja.

Glas ljudstva danes odmeva!  

 

Martina Leljak

Do you like this article?

Please log in to vote.


 

 

Show your opinion on Facebook

Write your opinion about this article:

Please log in to write your opinion.