Author

Nina Kovac

You are not logged in!
Login Register Lost password
 de  si
PDF

Življenje v Evropi

Pomlad v Evropi

by Nina Kovac, 2010

Evropska skupnost postaja vedno pomembnejši del človekovega življenja. In ker je ta skupnost tako pomembna, jo poskušajo z različnimi projekti in aktivnostmi približati mladim. Eden takšnih projektov je tudi "Spring day" ali Pomladni dan.

Pomladni dan je kampanja, ki si prizadeva, da bi mladim po Evropi in tudi drugod po svetu čim bolj približala Evropo. To poskušajo doseči s tem, da organizirajo različne natečaje, predavanja, razne razprave in druge aktivnosti. S temi projekti mlade spodbujajo k razmišljanju o Evropi, njenih problemih in seveda tudi o dobrih straneh, pa tudi k temu, da izrazijo svoje mnenje o aktualnih dogodkih in jih učijo, da tudi njihovo mnenje nekaj velja.

Ta kampanja je relativno mlada. Njeni začetki segajo v leto 2002, ko je bila organizirana prvič. Vzrok za nastanek je bil predvsem ta, da bi Evropsko skupnost približali ljudem. Z leti je zanimanje za ta dogodek naraščalo, zato so vselej organizirali nekaj novega, s čimer so hoteli mladim približati Evropo.

Zdi se mi, da je "Spring day" zelo dober način približevanja Evrope mladim, saj jih na zanimiv način spodbuja k oblikovanju mnenja glede evropskih zadev in h kritičnemu mišljenju. S tem mladi bolje spoznajo skupnost v kateri živijo in odkrivajo njene dobre in slabe strani.

Nina Kovač

Do you like this article?

Please log in to vote.


 

 

Show your opinion on Facebook

Write your opinion about this article:

Please log in to write your opinion.