Author

Karin Ferjan

You are not logged in!
Login Register Lost password
 de  si
PDF

Evropske institucije

Nova zasedba Evropske komisije: merjenje moči med Barosso in parlamentom

by Karin Ferjan, 2010

Evropska komisija ali Komisija Evropskih skupnosti je izvršilni organ Evropske Unije. Predstavlja jo petindvajset resorjev skupaj s predsednikom. Vsaka država ima tudi svojega komisarja, komisijo pa od leta dva tisoč štiri vodi predsednik Jose Durao Barosso iz Portugalske. Barrosso, ki ima drugače močno podporo s strani Britanije ima svoj nov tim. Popolnoma je spremenil sestavo komisije. Z njim bodo prišle nove ideje za izboljšanja, izzivi, ki se danes pojavljajo v Evropi, bodo lažje opravljeni. Načrtovana sestava je sedem podpredsednikov, od tega tri ženske. Med njimi bo tudi podpredsednik Baroness Catherine Asthon, ki bo hkrati vrhovni predstavnik Unije za tuje afere in varnostno policijo. Namesto petindvajset članov v komisiji Evropskih skupnosti, naj bi jih bilo po novem sedemindvajset skupaj s predsednikom Barrosso in kar devetimi ženskami. Z vsemi komisarji je razpravljal o službah, prave službe naj gredo pravim ljudem. Prizadeva si za zagotavljanje služb ljudem, za pomoč brezposelnim. Verjame, da bo to prineslo dnevni red. To spremembo pa je predložil septembra. Po privolitvi je  načrtoval delo in nadaljno predstavitev rezultatov ljudem. Oznanil je številne portfolije: podnebne akcije, pravice, domače afere... Posodobil je tudi portfolije izobraževanja, kulture, večjezičnosti in mladine, zdravja, industrije, raziskav in znanj, mednarodnega sodelovanja, humanitarne pomoči in odzive krize. Nova komisija mora dobiti odobrenje Evropskega parlamenta, preden lahko vzamejo prostore za delovanje pisarn, ki bodo lahko delovale do enaintridesetega oktobra leta dva tisoč štirinajst. Izpostavil je potrebo po vodstvu EU, oblikovanju globalizacije na podlagi interesov in vrednot. Poudaril je pet kjučnih izzivov za Evropo:

• Ponovni zagon gospodarske rasti danes in zagotavljanje dolgoročne trajnosti in konkurenčnosti za prihodnost

• Boj proti brezposelnosti in krepitev socialne kohezije

• obračanje izzivov trajnostne Evrope za naše konkurenčne prednosti

• Zagotavljanje varnosti Evropejcev

• Krepitev EU državljanstva in udeležbe.

Prednostne naloge za reševanje teh izzivov bo umeščen v okviru desetih let, da poda vizijo za EU leta 2020, oživitev vključujoče socialno tržnega gospodarstva, ki je znak evropskega načina življenja. Razdelitev portfolij je bila sestavljena tako, da izda to ambiciozen načrt.

Do you like this article?

Please log in to vote.


 

 

Show your opinion on Facebook

Write your opinion about this article:

Please log in to write your opinion.